2013-05-26

Større fokus?

Etter skandalen på Statens autorisasjonskontor uttaler helsedirektør Guldvog at de må ha større fokus på å sjekke opplysninger i ansettelsespapirer. Dessverre, det hjelper ikke; det store fokuset er nettopp problemet. Per Egil Hegge kan bekrefte at dess større fokuset blir, dess mer uklart ser man. Enhver liten gutt som har prøvd seg med brennglass vet at fokuset må være så lite som mulig, først da oppnår man resultater.

Ingen kommentarer: