2013-05-27

Språk er makt - Norsk som andrespråk - Morsmålsundervisning

Bokmål, nynorsk, engelsk og morsmål har skapt en babelsk forvirring i norske skoler. Noen forvirrede forskere preker at den mest effektive måten å lære seg norsk er å gå veien om morsmålsundervisning. i norske skoler Dette er ikke spesielt oppsiktsvekkende, de fleste av oss lærte engelsk som andrespråk i barneskolen for mange år siden. Men her i Norge er faktisk norsk førstespråket, og den som ønsker å lykkes i Norge må kunne snakke godt norsk. Det hjelper ikke å komme til jobbintervju og være god til å snakke urdu, hindi, panjabi eller tyrkisk. Den etter hvert så kjente flyktningen Maria Amelie har bodd i Norge åtte år og snakker allerede nærmest perfekt norsk, fordi hun lærte seg norsk og ikke russisk. Det finnes andre som har bodd her hele livet og fremdeles ikke klarer å gjøre seg forstått. Her i landet har vi tredje generasjons innvandrere som snakker gebrokkent språk og bryter på urdu – på tross av (eller kanskje på grunn av) milliarder av kroner som er brukt til å lære opp elevene i andre språk enn norsk. Morsmålsundervisning er en stakkarsliggjøring av innvandrerbarna og en undervurdering av deres evne til å lære. Når elevene hele tiden må forholde seg til to språk, pluss nynorsk som sidemål og engelsk på Internett, så er det ikke rart at elevene verken kan grammatikk eller staving når de går ut av skolen. 

Ingen kommentarer: