2013-05-08

Gode karakterer og lærere


Er det bare lærerens skyld at elevene får dårlige norskkarakterer? Når en av dem som klaget til avisen over at han fikk dårlige karakterer blir spurt om hvilke bøker han leser, svarer han: ”Leser ikke bøker, bare blader.” Ja nettopp, hva skal vi egentlig med disse dumme bøkene hvor det ikke engang er bilder mellom ordene. Det minner meg om en episode for et par uker siden da to ungdommer gikk forbi biblioteket, og den ene bemerket: ”Jeg sjønner mei’kke på dissa som håller på med littratur.” Det muligens ikke bare lærerne og skolen som har skylden.

Ingen kommentarer: