2008-08-15

Kostnaden på en oversettelse

Prisen for en oversettelse kan variere mye. Høy pris er ikke nødvendigvis en garanti for god kvalitet, men en lav pris vil ofte resultere i slurvearbeid. Når man skal utgi en brosjyre, bruksanvisning eller annonse hvor hele prosjektet kan koste fra hundre tusen og opp til millioner av kroner, da er det litt dumt å spare noen kroner på oversettelsen og ende opp med en tekst som ikke er helt god eller har skrivefeil. Hvis oversetteren ikke tjener mer enn kassadama på Rimi, så er det ikke sikkert at han eller hun gir din tekst den oppmerksomheten den fortjener.

Mange klager over tekstingen av film- og TV-programmer. Vær klar over at prisen på disse er svært presset, og det er ikke tid til kontroll; resultatet er lett å se. Flere ganger har jeg for eksempel lest at helten var usynlig (invisible) når de på engelsk sa at han var uovervinnelig (invincible). Det er også ergerlig når man tar feil av appealing (tiltrekkende) og appalling (redselsfull). En kollega av meg oversetter romanene til en kjent engelsk kriminalforfatter. Han fortalte meg nylig at for neste oversettelse så hadde forlaget satt ned hans honorar med 10 %. ”Det spiller ingen rolle”, fortalte han meg, ”for jeg oversetter bare 10 % raskere.” Enhver kan jo tenke seg hvordan det da går med kvaliteten.

Ta med i betraktningen at oversettelsen må korrekturleses og kontrolleres. Det er helt nødvendig at dette gjøres av en annen person enn den som har oversatt teksten (man ser seg blind på egne feil). Er det tatt med i prisen? Oversetter­tjenester er forøvrig belagt med merverdiavgift, MVA. Prisen kan regnes på mange måter; per tegn, per ord, per side, per oppdrag eller timepris. Pris per ord er vanlig og vil i de fleste tilfeller også være fornuftig, men husk å avklare om det er kildetekst eller måltekst. Vanligvis vil det bli ca. 10 % flere ord på engelsk enn på norsk. Vær også klar over at tekstbokser, tabeller og figurer ikke uten videre blir inkludert i Words ordtelling.

Ingen kommentarer: