2015-06-02

Korrekt språkbruk

Korrekt språkbruk er en forutsetning for moralsk klarhet og hederlighet ifølge den italienske professor og forfatter Claudio Magris.

Ingen kommentarer: