2014-08-28

Skutt og drept


Betegnelsen ”Skutt” har tradisjonelt betydd at personen ble avlivet. Det blusser derfor stadig opp diskusjoner når journalister bruker frasen ”Skutt og drept”, og mange mener dette er ”smør på flesk”.

Den tradisjonelle holdningen at skutt betyr at man dør, må skrive seg hundre år og mer tilbake. Da var mulighetene for å overleve et skuddsår svært små, og ble et menneske skutt ville alle gå ut fra at vedkommende døde hvis ikke et mirakel skulle skje. I den senere tid, især etter Korea- og Vietnam krigene, har imidlertid legevitenskapen og mulighetene for å få hjelp bedret seg radikalt. Det er ikke lenger selvsagt at en som blir skutt dør av det, mannen eller kvinnen vil i de aller fleste tilfeller overleve.

Derfor er det i dag slik at når man sier eller skriver at: ”en person ble skutt” er det i denne setningen rett og slett ingen informasjon om det var et streifskudd, et alvorlig eller et fatalt skudd. For å få fullstendig informasjon må man for eksempel si ”personen ble skutt og drept” eller ”personen ble skutt og såret”.


William Nygaard er en av de (heldigvis få) nordmenn som har følt dette på kroppen. I en overskrift i Aftenposten uttaler han: ”Det er en ensom ting å bli skutt”. Det er ingen grunn til her å tro at dette skulle bety ”skutt og drept”. De fleste vil også innse at det som i følge ”den tradisjonelle holdningen” skulle være korrekt avisoverskrift: ”Det er en ensom ting å bli skutt og såret” både blir klønet og overflødig.  

Ingen kommentarer: