2014-08-05

Karakterer

Jeg er glad fordi det ser ut til at ordet «karakter» i betydning «tegn» ser ut til å forsvinne; antagelig fordi MS-DOS som var et karakterbasert (jeg gremmes) system er erstattet med det grafiske Windows.

Ingen kommentarer: