2014-08-04

Bokstavspeller

Bruksanvisninger har, ofte med rette, svært dårlig rykte. Som oversetter kjenner jeg problemet godt, ofte skal man oversette en engelsk tekst til norsk, og den kommer fra en japaner som sitter i hjemlandet og sliter frem en tekst på et språk han bare har overfladisk kjennskap til. På den andre siden har man kunden som, naturlig nok, ønsker lavest mulig pris i et presset marked. En av mine forhenværende kunder sa engang «Kvaliteten spiller ingen rolle, gjør det så billig som mulig. Vi er pålagt å ha norske bruksanvisninger, men det er ingen som leser dem likevel.»

Personlig leser jeg imidlertid bruksanvisninger, grundig, og i Audis meget tykke og «svært tyskinspirerte» håndbok dukker begrepet «Bokstav- og tallspeller» opp som betegnelse på en ganske stor knott hvor man kan stave seg frem til navn og adresser. Jeg skal gjerne være den første til å kritisere mine kollegaer, bokstavspeller var vel litt vel sleivet oversatt, antagelig fra engelsk. Null treff i Google, men Word godtok «bokstavspeller», men ikke «tallspeller», pussig nok. Språket er naturligvis i utvikling, og i motsetning til Island, tar vi stadig flere engelske ord i bruk, men her ville det være naturlig å bruke det kjente norske ordet «velger»; «Bokstavvelger» eller «Tegnvelger» synes jeg faller naturlig. 

Ingen kommentarer: