2014-04-26

Stort fokus

Kommunaldirektør Eva Milde Grunwald i Drammen kommune har et stort fokus på nærværet sitt. Dessverre, det hjelper ikke; det store fokuset er nettopp problemet. Per Egil Hegge kan bekrefte at dess større fokuset blir, dess mer uklart ser man. Enhver liten gutt som har prøvd seg med brennglass vet at fokuset må være så lite som mulig, først da oppnår man resultater. Jeg gleder meg forøvrig til å se direktøren danse i den mye omtalte musikkvideoen; det kommer til å bli like morsomt som da Valgerd Svarstad Haugland høynet underholdningsnivået i Norge med å synge «La det svinge». Jeg regner med at Direktør Grunwald ikke er så feig at hun bare lar sine undersåtter danse, men at hun selv er med og bidrar.Ingen kommentarer: