2009-01-01

Norsk på engelsk


  • ”not hooked up right” blir ”ikke riktig navla”
  • ”pull the other one” blir ”den må du lenger ut på landet med”
  • ”a dogs life” betyr ”et hundeliv” ikke "en hunds liv"
  • ”oversee” som langt fra betyr å overse som de oversatte det med i NRK
  • Og vår tidligere statsminister Oddvar Norli som sa "Welcome to this mess" da han åpnet oljemessen i Stavanger.
  • For ikke å snakke om hva en amerikaner bemerket da han var på middag med fiskeboller  her i Norge: ”I didn’t even know that fish had balls.”


Ingen kommentarer: