2008-11-07

Tid og dato på skjermen


En bedre måte å vise dato og tid på i systemstatusfeltet.

På http://www.dualitysoft.com/dsclock er det en hendig klokke hvor man selv kan velge hvordan dag/dato og tid presenteres. Klokka kan plasseres hvor man selv ønsker på skjermen.

Her vises tiden i ISO/ANSI standard.

Ingen kommentarer: