2008-11-03

Bokmål - nynorsk

I engelske språklister kommer nynorsk ut som New Norwegian. I ordbøker står det for eksempel written language eller bookish language når man slår opp på bokmål og standard Norwegian for riksmål, men det varierer fra ordbok til ordbok. På Wikipedia brukes det neo-Norwegian om nynorsk, men det høres ikke riktig ut.

I ordbøker står det ofte New Norwegian. Jeg får spørsmål fra engelsktalende om New Norwegian; ”That is the new, revised version of Norwegian, isn’t it?”.

Ingen kommentarer: