2008-09-24

Pris – profesjonalitet.

Hvis ditt viktigste forhandlingspunkt er lav pris (kunder som bare går på pris finner seg ofte i mye), eller om du ønsker å fremheve en viss fremmedartet – eksotisk stil, er kanskje bruk av en fagmann mindre viktig for deg.

Hvis du imidlertid ønsker å fremstå med en profesjonell internasjonal image, vil du vanligvis være tjent med oversetting av en som har målspråket som morsmål. Sleivete eller unøyaktig bruk av det lokale språket er ikke morsomt. Det er amatørmessig, og mange vil føle det fornærmende. Som kunde er du kanskje ikke klar over dette forholdet, men profesjonelle oversettere vil advare mot at man oversetter andre veier enn til sitt morsmål. Skal du ha noe oversatt til tysk, så bør du ha en person som har tysk som morsmål. Det samme gjelder fransk, russisk og engelsk. Det gjelder også i en viss grad amerikansk, britisk og australsk. Ofte kommer det som en overraskelse på kundene når jeg spør om de skal ha britisk-engelsk (UK) eller amerikansk-engelsk (US), forskjellen er større enn mange er klar over. Generelt er det sikrest å bruke britisk. Tilsvarende forskjeller er det på spansk i Spania kontra Sør-Amerika, eller fransk i Frankrike kontra Canada. Skrekkeksempler finner du mange av i bruksanvisninger for japanske produkter, hvor det sitter en japaner i hjemlandet og sliter frem en oversettelse på et språk han bare har overfladisk kjennskap til.

Det finnes naturligvis unntak fra disse reglene, især når det gjelder spesielle fagområder hvor det kan være vanskelig å finne en oversetter med ønsket bakgrunn. Man må kanskje bruke en norsk fagmann for å oversette en spesifikasjon eller bruksanvisning til engelsk. Sørg i slike tilfeller for å benytte en engelskmann til språkvask (kontroll og korrekturlesing) etterpå.

Se på deg selv: Ville du kjøpt aksjefond i et tysk selskap hvis tegningsinnbydelsen brukte et oppstyltet norsk språk, noe som skjer når det sitter en tysker nede i Tyskland og gjør oversettelsen. Du ville miste tilliten til prosjektet, ikke sant? Hvis produktet er profesjonelt og førsteklasses, så forventer du det samme av brosjyrene.

Ingen kommentarer: