2008-09-09

Må alt virkelig oversettes?

Når du sitter med hundrevis av sider tekst, tenk deg om. Er det nødvendig å oversette alle sidene, eller kan det gjøres en bearbeiding? Ta en samtale med dine medarbeidere for å klargjøre hvilken informasjon som virkelig er nødvendig. Litt arbeid i denne fasen kan spare store utgifter senere. Svulstige beskrivelser og omstendelige forklaringer om interne forhold kan ofte kuttes bort.

Et større teknisk firma overlot en brukerveiledning på 500 sider til en konsulent/oversetter med oppdrag om å forenkle og klargjøre den. Resultatet ble en reduksjon på 230 sider før han i det hele tatt startet på oversettingen, og oppdragsgiverne var forbauset over at manualen faktisk ble bedre etter trimmingen.

Ingen kommentarer: