2008-09-26

Filformat

Et oversetterbyrå tar vanligvis imot alle typer format, grafikk, tegninger og telefakser. Men vær klar over at det er vesentlig mer arbeid med å oversette enkeltord som er spredt rundt i et grafisk bilde enn det er å oversette en flytende tekst i Word-format. Hvis oversetteren kan få en ren tekst til oversetting, og et grafisk firma eller et reklamebyrå gjør arbeidet med å plassere resultatet på riktig plass i filen som skal trykkes, vil man totalt sett komme vesentlig rimeligere ut av det. Bruk riktig fagarbeider til de ulike oppgavene.

Spesielle fonter eller skrifttyper krever også mer arbeid. Ønsker du virkelig at oversetteren skal bruke tid på å slite med grafiske spesialiteter som er daglig rutine for trykkeriet?

Ingen kommentarer: