2008-09-01

Erfaring i fremmede språk

Å snakke er ikke det samme som å skrive. Å snakke flytende og korrekt er ingen garanti for en elegant skriftlig fremføring. Selv om du regelmessig kommuniserer på engelsk, fransk, spansk eller tysk og tilbringer mye av din tid i landene der man bruker disse språkene, vil dine skriftlige formuleringer med en gang bli avslørt som ”utenlandske”. Engelsk har for eksempel mange ord for ”å velge” – select, choose, pick, decide eller elect. Det samme gjelder et ord som "stor"; her kan man bruke large, huge, hefty, great, big, vast og så videre. Man skal ha godt kjennskap til språket for å velge det rette ordet i forskjellige sammenhenger. TU forteller om Stewart Clark som kommer med flere tips på sin NTNU-side.

Ingen kommentarer: