2008-08-24

Teknikk

De norske tegnene æ, ø og å er kjente for å skape problemer. Jeg så et tilfelle der firmaet hadde funnet en ”billig” trykker i Polen. Det ble ikke så billig når det viste seg at våre særnorske bokstaver var blitt erstattet med andre tegn i brosjyren, selv om dokumentet (filen) som ble sendt var helt riktig. La gjerne oversetteren sjekke den endelige korrekturen fra trykkeren. Tilsvarende ”morsomme” opplevelser kan man få når tekstene presenteres på en Internettside. Vel kjent er det at endringer i siste liten, overskrifter, forkortelser, deling eller endring av ord kan sabotere en perfekt tekst. Vær forsiktig med å avtale endringer over telefonen, det skaper ofte misforståelser.

Typografiske konvensjoner er forskjellige i mange land; bruk av apostrof, hermetegn, tall og komma varierer. Papirstørrelsene er ulike, vi bruker A4 mens andre har Legal eller Letter. Disse er litt forskjellige, og dermed blir det ikke plass til samme mengde tekst per side. Et vanlig problem er at man får for liten plass i tekstbokser og figurer. Hvis alt er tettpakket, må man ofte ty til forkortelser; det gjør ikke teksten tydeligere.

Skriver du datoen som 02-04-05 (02/04/05), så kan det bety 2. april 2005 eller 4. februar 2005 eller 5. april 2002. Historisk sett kan det gjerne bety 2. april 1905. Det mest entydige er å bruke ISO/ANSI standarden åååå-mm-dd, det vil si 200-04-02 for 2. april 2005 (denne er også vedtatt av FN). Samme problem med tiden, eight o’clock kan være både a.m og p.m (morgen og kveld), bruk helst 08:00 og 20:00. Vær oppmerksom på at ukenummer, som brukes mye i Skandinavia, er svært uvanlig i den engelsktalende verden.

10,000.00 eller 10.000,00 ? Vanligvis er det best å bruke 10 000.00; det vil si mellomrom som tusen-skilletegn og punktum foran desimaler. En milliard i Norge er en billion i USA (1 000 000 000), mens en billion i Norge er en trillion der borte (1 000 000 000 000). Vel verdt å merke seg når man leser statsbudsjett eller omsetningen i større firmaer.

Ingen kommentarer: