2008-08-26

Kvalitet – pris

Noen oversettelser er håpløse fra starten av. Ofte er disse resultatet av rene maskin­oversettelser, eller folk som sitter i sitt hjemland og oversetter til et språk som de mer eller mindre har lært på skolen. De strever med grammatikkboka i en hånd og ordboka i den andre. Det blir ofte latterlig og gir alltid et dårlig inntrykk. En ingeniør i en større norsk bedrift skulle ha oversatt en produktpresentasjon til fransk. Kollegaen hans visste om en sekretær i produksjonsavdelingen som visstnok hadde hatt fransk på videregående skole. Det stemte, og hun tok jobben. Resultatet ble naturligvis håpløst amatørmessig, og det ble ingen kontrakt selv om produktpresentasjonen hadde kostet over hundre tusen kroner totalt. De sparte kanskje fem tusen på oversettelsen.

Mange oversettelser er teknisk korrekte, men setningene flyter ikke så jevnt og elegant som de burde ha gjort; ordvalg eller rekkefølge er ikke som hos en innfødt. Slike dokumenter er ikke bra nok til å gi salg, men de kan være tilstrekkelige for brukere som kan stoffet eller er villige til å lese mellom linjene.

Ingen kommentarer: