2008-08-27

Gi oversetteren informasjon om hva teksten skal benyttes til

En tale er ikke det samme som en Internettside. En salgsbrosjyre er ikke en katalog eller bruksanvisning. En pressemelding er ikke det samme som en tegningsinnbydelse ved aksjeutvidelse. Tenk på hvordan teksten blir lest. På den ene siden har vi vitenskapelige artikler hvor hver setning blir grundig lest og vurdert av kritiske fagpersoner, på den andre siden har vi et tidskrift som folk leser for å bli underholdt eller en Internett-side som man bare skummer over.

Stil, ordvalg, språk og setningsoppbygning – alt vil variere, avhengig av hvor teksten skal presenteres og hva man ønsker å oppnå. På denne måten får du maksimalt gjennomslag for ditt budskap og i din målgruppe. Dette kan gi stort utslag for prisen på oversettelsen. En glanset brosjyre hvor man filer på hvert ord og hver eneste setning, vil ha en vesentlig høyere pris per ord enn en røff oversetting av et internt memo. Arbeid sammen med oversetteren, kommuniser, følg opp, hjelp, gi tilbakemelding. Sørg for at oversetteren har en kontaktmann; det er i din egen interesse å unngå misforståelser. Naturligvis er det en fordel at oversetter og korrekturleser har erfaring fra fagområdet, men ofte er det ikke mulig. De fleste oversettere får etter hvert erfaring fra veldig mange spesialområder – de kan mye mer enn de forstår.

Dess mer teknisk teksten er, dess viktigere er oversetterens bakgrunn og kunnskaper. Jeg så en gang en tekst hvor ”accelerate” var oversatt med ”trå på gassen”, litt synd at denne motorsykkelen hadde håndgass. Du vil få best resultater når du har samarbeidet med en oversetter eller et oversetter-team gjennom lengre tid; de vil lære å kjenne dine produkter og din forretningsstrategi, og tekstene vil bli mer virkningsfulle. Hver bransje har sine egne uttrykk, lag gjerne en intern ordliste (termliste). Dette er en ypperlig måte å få dine dokumenter ensartede på, både over tid og over forskjellige typer tekster.

Mange kunder har urealistiske forventninger til hva en oversetter gjør. Oversetteren vil vanligvis oversette setning for setning. Det å omarbeide teksten, se hele dokumentet i sammenheng og til en viss grad være forfatter av en helt ny og bedre tekst vil ta lengre tid og derfor koste vesentlig mer.

Sørg for å gi oversetteren nødvendig tid. Ingen har i dag råd til å sitte og vente på et oppdrag som ”antagelig kommer på tirsdag eller onsdag”. De fleste oversettere er frilansere og jobber både kvelder og helger. De vil sette stor pris på å få tidlig beskjed om når oppdraget kommer, slik at de kan planlegge sin tid. Avtal også hva som skal skje hvis du blir forsinket. Har en oversetter sagt fra seg andre oppdrag for å ta din jobb, så er det rimelig at du betaler ham hvis han blir sittende med hendene i fanget og vente.

Jeg forhandlet en gang med en kunde som skulle ha oversatt 300 sider teknisk underlag for et anbud i løpet av en uke. Jeg satte opp tidsplan og avtalte med oversetterne at de hadde ledig tid. En uke før prosjektet skulle starte fikk jeg beskjed om at kunden ikke kunne garantere at tekstene kom på mandag, det kunne ”skli” noen dager, og det ble 500 i stedet for 300 sider, men tidsfristen på fredag sto fast, for da skulle anbudet leveres. Det ville vært fysisk mulig for oss å gjennomføre oversettingen, men det ville ikke vært noen måte å kvalitetssikre prosjektet eller sørge for at ordvalg og terminologi var konsistent. Jeg avslo oppdraget. Et større norsk byrå gjorde jobben i full fart, oppdragsgiveren tapte anbudet og gikk konkurs et halvt år senere.

Ingen kommentarer: